Skrotningsavgifter

 

  • Kompletta bilar med en totalvikt under 3 500 kg oavsett årsmodell, är gratis att lämna in för skrotning.
  • Ej kompletta bilar kostar 500 kr att lämna in för skrotning.
    Brunnen bil klassas som ej komplett.
  • Mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar och snöskotrar kostar 500 kr att lämna in för skrotning.
  • Husvagn kostar 5 000 kr att lämna in för skrotning.
  • Bilsläp kostar från 300 kr att lämna in för skrotning.
  • För sopor och annat skräp som inte tillhör bilen/släpet debiteras från 500 kr.

 

 

Hämtningsavgifter

 

500 kr Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Sollentuna, Spånga och Tensta.

700 kr Bromma, Danderyd, Hässelby, Jakobsberg, Järfälla, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, och Vällingby.

900 kr Bro, Brunna, Ekerö, Kungsängen, Lidingö, Märsta, Sigtuna, Stockholm, Vallentuna, Vaxholm och Åkersberga.

OBS! För husvagnar är hämtningsavgiften enligt ovan, plus 2 000 kr.

 

Finns inte ditt område med, kontakta oss för prisuppgift.

Hur går jag tillväga?

Mottagningsbevis

När du kommer med bilen skall du ha med dig det senast utfärdade del 2 (gul) av registreringsbeviset och legitimation. Om du inte står som ägare på bilen måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren eller så ska du ha med dig en fullmakt från ägaren på att du har tillåtelse att skrota bilen.

 

När du lämnar bilen får den inte innehålla avfall och annat skräp som inte tillhör bilen, för sopor debiteras från 500 kr.

 

När en bil lämnas in för skrotning till en auktoriserad bilskrotare utfärdar denne ett mottagningsbevis, d.v.s. ett bevis på att bilen mottagits för skrotning, som skickas in till Transportstyrelsen. När ett mottagningsbevis har registrerats hos Transportstyrelsen, är fordonet ”avställt inför skrotning” och kan inte tas i trafik igen. Transportstyrelsen betalar då ut eventuell ersättning samt innestående fordonsskatt till dig.

 

Vill du beställa ett nytt registreringsbevis kan du göra det via Transportstyrelsens servicetelefon 0771-14 15 16 eller via Transportstyrelsens hemsida.

 

 

Vad händer sedan?

Skrotningsintyg

Vi ser till att bilen tas om hand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. När bilen tömts på oljor, drivmedel m.m. utfärdas ett skrotningsintyg som skickas in till Transportstyrelsen. Skrotningsintyg får endast utfärdas av en auktoriserad bilskrotare. När ett fullständigt skrotningsintyg inkommer till Transportstyrelsen avregistreras bilen.

 

Det enda du som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss är att flytta din bilförsäkring om du vill det, annars blir den vilande eller sägs upp.

Producentansvar för
tillverkare och importörer

 

Producentansvaret omfattar fordon med en totalvikt upp till 3 500 kg. Producentansvaret innebär att bilägaren kan lämna en bil kostnadsfritt för skrotning till producentens mottagningsställe. Producenten får dock begära en skälig ersättning om bilen saknar väsentliga delar som till exempel motor, växellåda eller katalysator.

 

Bilägaren ska få information av producenterna och kommunerna om sin rätt att kostnadsfritt lämna sin bil till ett mottagningsställe, d.v.s. en plats som producenterna utsett för att ta emot skrotbilar. Bilägaren ska även informeras om vikten av att en uttjänt bil tas om hand på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

 

Producenterna är skyldiga att ordna mottagningsställen med god tillgänglighet och geografisk täckning. Bilägaren ska som huvudregel kunna lämna en skrotbil inom ett avstånd om 50 km eller inom samma kommun.